Skip to Content

بلاگ

بست چهار پیج داربست نو هر عدد 3500 به مدت 3 روز

فروش ویژه

بست چهارپیج داربست نو

هر عدد 3500 به مدت 3 روز

تلفن کارشناس فروش : 09127984958

ادامه مطلب

بیست تن ضد یخ بتن ویژه بتن مسلح بر پایه نیترات زیر قیمت فروخته میشود: 09127984958

بیست تن ضد یخ بتن زیر قیت فروخته می شود.

بسته به دمای محیط در زمان بتن ریزی و همچنین عیار و نوع سیمان توصیه ی شود که 3 تا 6 لیتر از این محصول به یک متر مکعب از بتن اضافه شود.

ضروری است آب موجود در محصول با توجه به نسبت آب به سیمان مورد نیاز در طراحی لحاظ شود، زیرا کنترل  نسبت آب به سیمان در مدیریت بتن ریزی د هوای سرد از اهمیت بسزایی برخورد دار است.

تلفن کارشناس فروش: 09127984958

 

ادامه مطلب

بست آهنگی 09127984958

فروش بست آهنگی

09127984958

ادامه مطلب

آب بند چدنی 09127984958

فروش آب بند چدنی

09127984958

ادامه مطلب

بست چهارپیچ 09127984958

فروش بست چهارپیچ

09127984958

ادامه مطلب

مهره کلنگی 09127984958

فروش مهره کلنگی

09127984958

ادامه مطلب

مهره خروسکی 09127984958

مهره خروسکی

09127984958

ادامه مطلب

ضد یخ بتن 09127984958

ضد یخ بتن

09127984958

ادامه مطلب

ورق کرکره 09127984958

ورق کرکره
09127984958

ادامه مطلب

ورق رنگی بام 09127984958

ورق رنگی بام

09127984958

ادامه مطلب

سبد خرید شما