فروش انواع تاورکرین:

تاورکرین ها دارای انواه مختلفی از جمله ثابت، متحرک و بالارونده می باشند.
و تاورکرین متحرک نیز از سه نوع زیر متشکل شده است:

تاورکرین ریلی، تاورکرین جاده ای، تاورکرین شناور

در تولید این تاور کرین از قطعه های به شکل خرپا استفاده شده است. در تاور کرین متحرک که دارای شعاع عملیاتی زیادی هستند و همچنین دارای ارتفاع زیاد تحت پوشش خود قرار میدهند.
روی بناهای در حال ساخت از تاورکرین بالارونده استفاده میکنند و با افزایش ارتفاع ساختمان به سمت بالا می رود. از این دسته تاور کرین در برج سازی و صنعت آسمان خراش ها و صنعت پل سازی مورد استفاده قرار می گیرند.