Skip to Content

آرشیو

بیست تن ضد یخ بتن ویژه بتن مسلح بر پایه نیترات – 09123826803

بیست تن ضد یخ بتن

بسته به دمای محیط در زمان بتن ریزی و همچنین عیار و نوع سیمان توصیه ی شود که 3 تا 6 لیتر از این محصول به یک متر مکعب از بتن اضافه شود.

ضروری است آب موجود در محصول با توجه به نسبت آب به سیمان مورد نیاز در طراحی لحاظ شود، زیرا کنترل  نسبت آب به سیمان در مدیریت بتن ریزی در هوای سرد از اهمیت بسزایی برخورد دار است.

تلفن کارشناس فروش: 09123826803

 

ادامه مطلب

ضد یخ بتن 09123826803

ضد یخ بتن 09123826803

ادامه مطلب

تولید کننده اسکافلد ،قالب فلزی، قالب های پلاستیکی بتن 09123826803

ادامه مطلب

سبد خرید شما